Scroll to top
  • 45 63 29 19
nb

Bo og Habilitering

Bo og Habilitering

Ecura Bo og Habilitering tilbyr tjenester innen omsorg, miljøarbeid og miljøbehandling og er et av Norges ledende fagmiljøer innen disse fagområdene.

 

Ecura Bo og Habilitering AS tjenestetilbud i Midt- Norge, Vestlandet og på Østlandet.

Våre hovedkontorer i de tre regionene er i henholdsvis Levanger, Sogndal og Gjøvik. Totalt er det over 50 tjenestetilbud og nærmere 550 ansatte.

 

Målgruppen er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Vi ønsker å gi våre tjenestemottakere muligheter for å leve fullverdige liv og samtidig skape trygge rammer for pårørende og oppdragsgivere.

Dette omfatter blant annet døgnkontinuerlige tjenester i hjemmet, samlokaliserte botilbud og bofellesskap. Vi yter tjenester med mål om samsvar mellom kartlagte behov, vedtak om tjenester og den faktiske tjenesten personen får.

Vi er opptatt av å ansette personer med høy kompetanse, både formelt og reelt og har en stor andel ansatte med bachelor innenfor vernepleie, sykepleie, barnevernspedagogikk med videre. Vi anvender kunnskapsbasert metodikk som er anerkjent og dokumentert effektiv. I tillegg til god omsorg og reflektert praksis, vektlegger vi positive strategier i tilbudet. Dette innebærer at vi prioriterer programmer som fokuserer på ønsket atferd og bruk av positiv forsterkning heller enn på restriktive og begrensende tiltak.

Alle tiltak som anvendes ovenfor enkeltpersoner som får tilbud fra Ecura Bo og Habilitering er fundamentert i kartlegginger enten det er rettet mot bistandsbehov i dagligdagse gjøremål, motivasjonstiltak eller endring av utfordrende atferd.

Vi følger til enhver tid gjeldende lovverk i utøvelsen av våre tjenester, og dokumenterer vår praksis svært detaljert. All dokumentasjon oppbevares forsvarlig og gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheter og oppdragsgivere.

 

For mer informasjon ta kontakt med våre regionsansvarlige;

Region Østlandet; Øystein Storsveen – oystein.storsveen@ecura.no – tlf. 412 31 840
Region Vestlandet; Cato Sundal – cato.sundal@ecura.no – tlf. 934 45 044
Region Midt-Norge; Cato Sundal – cato.sundal@ecura.no – tlf 934 45 044