Bo og Habilitering


Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr tjenester innen omsorg, miljøarbeid og miljøbehandling og er et av Norges ledende fagmiljøer innen disse fagområdene.
Dette omfatter varige heldøgnstjenester i hjemmet, korttidstilbud og avlastningstjenester.

Vi har pr. nå tjenester i fire regioner; Midt- Norge, Vestlandet, Møre og Romsdal og Østlandet. Våre hovedkontorer i de fire regionene er i henholdsvis Levanger, Sogndal, Molde og Gjøvik.  Vi etablerer stadig nye tjenestetilbud og utvider vårt nedslagsfelt.

Som en del av vår satsing på dette området har Ecura i år overtatt Oasen Ressurssenter samt Verdia og Aashaugen. Oasen har levert tilpassede tjenester til stat og kommuner i 21 år. Selskapet vil bli en viktig bidragsyter innen Ecuras bo og habiliteringstjenester. Oasen er lokalisert i Sarpsborg, men leverer tjenester i hele regionen. Les mer her: For trygghet og utvikling – Oasen Ressurssenter (oressurs.no)
Verdia leverer heldøgns botilbud, avlastningstjenester, barnebolig og akuttplasseringer skreddersydd til personer med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. I tillegg tilbyr selskapet noe avlastningstjenester. Verdias boliger og bondegård er lokalisert i Fredrikstad og Råde kommune. Les mer her: verdia.no

Målgruppen er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Vi ønsker å gi våre tjenestemottakere muligheter for å leve fullverdige liv og samtidig skape trygge rammer for pårørende og oppdragsgivere. Vi yter tjenester med mål om samsvar mellom kartlagte behov, vedtak og den faktiske tjenesten personen får.

Ecura Bo og Habilitering har som ambisjon å gi den enkelte tjenestemottaker et helhetlig tilbud innen boligtjenester, dagtilbud, fritidsaktiviteter og opplevelser.

Ecura Bo og Habilitering samarbeider tett med oppdragsgiver, pårørende og tjenestemottakeren for å sikre god kommunikasjon, brukermedvirkning og likeverdighet med mål om best mulig livskvalitet for den enkelte tjenestemottaker.

Vi følger til enhver tid gjeldende lovverk i utøvelsen av våre tjenester, og dokumenterer vår praksis svært detaljert. All dokumentasjon oppbevares forsvarlig og gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheter og oppdragsgivere.

 

Kontakt oss på:

Tlf 90 89 69 89

Epost: ebh@ecura.no

Org nr: 991737308

Heldøgnstjenester

Korttidstilbud

Avlastningstjenester

Ecura Bo og Habilitering lokasjoner og organisasjon

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø