Bo og Habilitering

Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr tjenester innen omsorg, miljøarbeid og miljøbehandling og er et av Norges ledende fagmiljøer innen disse fagområdene.
Dette omfatter varige heldøgnstjenester i hjemmet, korttidstilbud og avlastningstjenester.

Vi har pr. nå tjenester i 6 regioner; Region Møre, Region Midt-Norge, Region Vestlandet, Region Innlandet, Region Viken Øst og Region Oslo Viken Vest. Vi etablerer stadig nye tjenestetilbud og utvider vårt nedslagsfelt.

Som en del av vår satsing på dette området har Ecura i år overtatt Abcent samt Varde Omsorg. Abcent ble etablert i 2010 og har i dag kontorer i Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Arendal og Hamar. Selskapet har i dag 5 tjenesteområder – BPA, Omsorg, Helse, Kompetanse og Barnevern.

Les mer her: Abcent.no – Abcent

Varde Omsorg ble startet i 2007, og har siden den gang levert tjenester til kommunene i Vestfold og Telemark. Selskapet har lang erfaring i å tilrettelegge tilbud til personer med atferdsutfordringer, utviklingshemming eller psykisk lidelse, for en kortere eller lengre periode, på oppdrag fra kommunen

Les mer her: Varde Omsorg – Gode hverdager

Målgruppen er mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Vi ønsker å gi våre tjenestemottakere muligheter for å leve fullverdige liv og samtidig skape trygge rammer for pårørende og oppdragsgivere. Vi yter tjenester med mål om samsvar mellom kartlagte behov, vedtak og den faktiske tjenesten personen får.

Ecura Bo og Habilitering har som ambisjon å gi den enkelte tjenestemottaker et helhetlig tilbud innen boligtjenester, dagtilbud, fritidsaktiviteter og opplevelser.

Ecura Bo og Habilitering samarbeider tett med oppdragsgiver, pårørende og tjenestemottakeren for å sikre god kommunikasjon, brukermedvirkning og likeverdighet med mål om best mulig livskvalitet for den enkelte tjenestemottaker.

Vi følger til enhver tid gjeldende lovverk i utøvelsen av våre tjenester, og dokumenterer vår praksis svært detaljert. All dokumentasjon oppbevares forsvarlig og gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheter og oppdragsgivere.

 

Kontakt oss på:

Tlf 90 89 69 89
Epost: ebh@ecura.no
Org nr: 991737308

Heldøgnstjenester
Korttidstilbud
Avlastningstjenester
Ecura Bo og Habilitering lokasjoner og organisasjon

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø