Scroll to top
  • +47 21 50 70 50

Personvernerklæring

Personvernerklæring for ECURA

Ecura er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.
Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Når samler ECURA inn opplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:
• Du har søkt jobb hos oss
• Du abonnerer på et av våre nyhetsbrev
• Du har meldt deg opp på et e-læringskurs/klasseromskurs hos oss eller du har blitt meldt opp på e-læringskurs/klasseromskurs via din arbeidsgiver
• Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
• Vi har et kundeforhold til deg
• Du er registrert som verge eller pårørende
• Du er leverandør til oss
• Du er en samarbeidspartner
• Du har meldt en klage eller et avvik hos oss

Vi kan også få opplysninger indirekte av følgende årsaker:
• Opplysninger blir lagret om deg i forbindelse med et arbeidsgiverforhold
• En ansatt har oppgitt deg som referanse eller som nærmeste pårørende
• En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
• Vi gjennomfører oppdrag på vegne av våre oppdragsgivere
• Du er involvert i en tilsynssak

Dine rettigheter:
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til vårt personvernombud: personopplysninger@ecura.no

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysningene vi behandler om deg så fremt dette ikke strider med annet lovverk.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensing av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Retten til å klage
Du må ta kontakt med oss på personopplysninger@ecura.no dersom du ønsker å klage. Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling, har du rett til å klage videre til Datatilsynet.

Hva registreres når du bruker nettsidene våre?

ECURA eier flere nettsteder. Disse er:
www.ecura.no
www.mjosen.as
www.mlsenteret.no
www.melas.no
www.accuratecare.no
www.ambiohelse.no
www.asor.no
www.optimalassistanse.no
www.helsekursportalen.no

For å se hva som registreres inne på de ulike nettsidene, gå inn på den aktuelle nettsiden.

På www.ecura.no registreres følgende:

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster en nettside. Ecura bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden skal fungere optimalt. Behandlingsgrunnlaget for dette er Lov om elektronisk kommunikasjon § 2 – 7b. Dette gjøres i nettleseren.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83/KAPITTEL_2#%C2%A72-7b

Ansatte
Ecura behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr 1b – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, og artikkel 6 nr 1 (c) – nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
Alle nåværende og tidligere ansatte er registrert i det enkelte selskap sitt personalsystem. Ved arbeidets slutt begrenses tilgangen til tjenstlige behov.

Jobbsøkere
Dersom du søker jobb i Ecura, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere søknaden din. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1b.

Logging
Ecura og dets datterselskaper bruker fagsystemer og noe velferdsteknologi i sitt daglige virke. De ansattes bruk logges her, og behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f, en berettiget interesse som veier tyngre enn den enkeltes personvern.

Spørreundersøkelser
Ecura gjennomfører anonyme spørreundersøkelser på vegne av oppdragsgivere og internt i organisasjonen. Personopplysninger som navn, adresse, postnummer og sted blir behandlet. Opplysningene blir slettet etter endt oppdrag, og opplysningene blir ikke delt med andre eller brukt til andre formål enn det som er angitt. Vi informerer alltid om at undersøkelsen er anonym.

Ecura sin bruk av databehandlere
Ecura bruker en rekke databehandlere som hjelper oss å ivareta en sikker og profesjonell IKT-infrastruktur, samt at disse databehandlerne hjelper oss å oppfylle krav i våre avtaler vi har inngått med våre oppdragsgivere. Ecura har skrevet databehandleravtale med alle våre databehandlere som forplikter seg til å levere sikre tjenester i henhold til lov og avtale.