Scroll to top
  • 45 63 29 19
nb

Korttidstilbud

Korttids-/ akuttilbud

Ecura Bo og Habilitering tilbyr hurtig etablering av heldøgnstilbud til tjenestemottakere som kommuner eller statlige institusjoner av ulike grunner ikke klarer å gi et hensiktsmessig tilbud. Noen har behov for korttidsplass (inntil 12 uker) mens andre har behov for varig tilbud.

Vi har til enhver tid ledige leiligheter og kan på svært kort varsel opprette nye botilbud noe mange tjenestemottakere og oppdragsgivere har god erfaring med.

På våre sentere på Hafslotun, Ekne og Toten har vi heldøgnsbemanning med kompetent personell for dette formålet. Enkelte ganger benyttes korttidstilbudet til kartlegging og vurdering av personens bistandsbehov, med en påfølgende rapport fra fagansvarlige som beskriver en anbefaling av fremtidig tilbud hos oppdragsgiver. Andre ganger gis tilbudet i påvente av en mer permanent løsning innen Ecura Bo og Habilitering.

Ecura Bo og Habilitering har organisert mobilt innsatsteam som består av rutinerte fagpersoner, leder og personell med lang fartstid i våre tjenester. Formålet med innsatsteamet er å få til en rask etablering av høy kvalitet i nye tjenestetilbud med «Ecura- standard». Det mobile innsatsteamet kan også bistå med praktisk veiledning direkte i kommunale tiltak.

 

Ved ønske om mer informasjon om vårt korttidstilbud og bruk av innsatsteam ta kontakt med:

Region Vestlandet:
Bjarni H. Valsson Epost: Bjarni.Valsson@ecura.no Tlf.: 950 41 638

Region Midt-Norge:
Cato Sundal Epost: cato.sundal@ecura.no Tlf.: 934 45 033

Region Østlandet:
Anne Louise Andersen Epost: anne.louise.andersen@ecura.no Tlf.: 417 64 070
Torunn Aalerud Hansen Epost: torunn.aalerud.hansen@ecura.no Tlf.: 958 20 977