Ecura Bo og Habilitering: lokasjoner og organisasjon

Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr tjenester i Midt-Norge, Vestlandet og på Østlandet og er organisert deretter i tre regioner.  Våre hovedkontorer i de tre regionene er i henholdsvis Levanger, Sogndal og Gjøvik. Totalt er det over 50 tjenestetilbud og nærmere 550 ansatte.

Region Østlandet

På Østlandet har Ecura Bo og Habilitering et koselig lite senter på Toten som heter Nærsten. Nærsten består av to store leiligheter, møterom, verksted, hønsehus og stall. Her har vi dagtilbud for våre tjenestemottakere og en masse aktivitetstilbud som dyrking av grønnsaker, musikkrom, kino, snekkerverksted, baking, matlaging etc.
På Nærsten har vi også en leilighet hvor vi tilbyr korttidsopphold, avlastningsopphold for barn og ungdom og alternativ læringsarena.

I tillegg til Nærsten disponerer Ecura Bo og Habilitering mange eneboliger spredd rundt omkring på Østlandet, nærmere bestemt i Oppland, Hedmark og Akershus.
Ecura Bo og Habliliterings hovedkontor på Østlandet ligger på Gjøvik.

Telefon 908 96 989

Besøksadresse; Storgata 10, 2815 Gjøvik

Region Midt-Norge

I Midt-Norge har Ecura Bo og Habilitering en stor gård som heter Falstad Nedre. Gården ligger idyllisk til på Ekne i Levanger kommune. Her er det i tillegg til heldøgns botilbud for våre tjenestemottakere, dagtilbud, gårdsdrift, aktivitetsbygg med cafe og kontor – og møtelokaler. Det er også her regionen har sitt hovedkontor.
Utover dette har vi flere tilrettelagte eneboliger i regionen både i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Telefon 934 45 033

Besøksadresse; Falstadveien 34, 7624 Ekne

Region Vestlandet

På Vestlandet har Ecura Bo og Habilitering AS sitt hovedsete på Hafslotun i Luster kommune. Her kan vi tilby heldøgns boligtjenester, aktivitets-/sysselsettingstilbud og korttidsopphold. Her er det også fasiliteter for kontor og møtevirksomhet.

Vi har under oppføring en ny og flott samlokalisert bolig under oppføring som inneholder 5 leiligheter. Bygget er planlagt og tilrettelagt for å kunne gi best mulig tjenester til mennesker med sammensatte bistandsbehov. Denne vil stå ferdig til bruk høsten 2019.
Ecura Bo og Habilitering har også et hovedkontor i Sogndal.
Utover dette disponerer Ecura eneboliger i mange kommuner i Sogn og Fjordane.

Telefon 950 41 638

Besøksadresse; Parkvegen 2, 6856 Sogndal

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø