Hopp til innholdet

Ecura Bo og Habilitering: lokasjoner og organisasjon

Vi har pr. nå tjenester i 7 regioner; Innlandet, Viken Øst, Viken Vest, Vestlandet, Møre, Midt-Norge og Sør. Vi etablerer stadig nye tjenestetilbud og utvider vårt nedslagsfelt.

Region Innlandet

På Innlandet har Ecura Bo og Habilitering AS sitt hovedsete på Bondelia i Gjøvik kommune. Her har vi et kompetansesenter hvor det tilbys heldøgns boligtjenester, kartlegging og/eller korttidsopphold, avlastning for barn og ungdom. Her er det også fasiliteter for kontor og møtevirksomhet.

På Bondelia og en lokasjon som ligger på Toten som heter Nærsten tilbyr vi alternativ læringsarena, dagtilbud for våre tjenestemottakere og en masse aktivitetstilbud som dyrking av grønnsaker, musikkrom, kino, snekkerverksted, baking, matlaging ect.

Vi har en rekke tilrettelagte boliger i regionen, med både heldøgns botilbud og avlastning.  Tilbudene ligger både sentrumsnært, landlig og samlokalisert med andre tjenestemottakere, eller som enkeltstående tilpassede botilbud.

Telefon 908 96 989

Besøksadresse; Helgerudvegen 46, 2816 Gjøvik

Region Viken Øst

Region Viken Øst dekker Østfold og deler av Akershus, med dagens knutepunkt i Sarpsborg området. Vi har en rekke tilrettelagte boliger rundt om i regionen, med både heldøgns botilbud og avlastning. Noen av tilbudene er eksempelvis tilknyttet gårdsbruk med landlig preg, mens andre er mer bynært og samlokalisert med andre tjenestemottakere, eller som enkeltstående tilpassede botilbud.

Telefon 908 96 989

Besøksadresse: Brattveien 4, 1738 Borgenhaugen, Sarpsborg

Region Viken Vest

Ecura Bo og Habilitering As, region Viken Vest har sitt hovedsete i Asker kommune, Heggedal. Her har vi et senter hvor det tilbys heldøgns boligtjenester, avlastning for barn og ungdom og alternativ læringsarena.

Vi har en rekke tilrettelagte boliger i regionen, med både heldøgns botilbud og avlastning.  Tilbudene ligger både sentrumsnært, med skjermet beliggenhet og samlokalisert med andre tjenestemottakere, eller som enkeltstående tilpassede botilbud.

Telefon 908 96 989

Besøksadresse; Heggedalsveien 337, 1389 Heggedal.

Region Midt-Norge

I Midt-Norge har Ecura Bo og Habilitering en stor gård som heter Falstad Nedre. Gården ligger idyllisk til på Ekne i Levanger kommune. Her er det i tillegg til heldøgns botilbud for våre tjenestemottakere, dagtilbud, gårdsdrift, aktivitetsbygg med cafe og kontor – og møtelokaler. Det er også her regionen har sitt hovedkontor.
Utover dette har vi flere tilrettelagte eneboliger i regionen både i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Telefon 934 45 033

Besøksadresse; Falstadveien 34, 7624 Ekne

Se også siden Helsepartner Omsorg for mer info om Ecura Nord.

Region Møre

Ecura Bo og Habilitering vokser stadig.

Vi har i dag elleve tiltak som drives i regionen. Tiltakene ligger i Vestnes, Molde, Hustadvika, Ålesund og i Batnfjord. Batnfjord blir vårt nye kompetansesenter i Regionen.

Her har vi kjøpt en stor eiendom med fantastiske muligheter for mestring, læring og gode opplevelser. Her kan de drifte lett gårdsbruk som dyrehold, ved arbeid eller dyrke grønnsaker. Vi har egen småbåthavn med båter.

Fiske vil da være naturlig del av tilbudet samtidig som det ligger nært fjell. Her er det muligheter opplevelser både ved fjord og fjell. Her kan våre brukere få tilbud om å bo i bofelleskap eller egne småhus som vi også har.

Administrasjonen er lagt til Molde med besøksadresse Sofus Jørgensens gate 5.

Ta kontakt om spørsmål tlf. 908 96 989.

Region Vestlandet

På Vestlandet har Ecura Bo og Habilitering AS sitt hovedsete på Hafslotun i Luster kommune. Her kan vi tilby heldøgns boligtjenester, aktivitets-/sysselsettingstilbud og korttidsopphold. Her er det også fasiliteter for kontor og møtevirksomhet.

Et av byggene på Hafslotun er en ny og flott samlokalisert bolig som inneholder 4 leiligheter. Bygget er tilrettelagt for å kunne gi best mulig tjenester til mennesker med sammensatte bistandsbehov. I tillegg har vi flere mindre enheter i nærliggende område. På tunet har vi dyr, samt mulighet for ulike aktivitetstilbud.

Regionen dekket et stort geografisk område, og vi leverer tjenester i flere tilrettelagte boliger i ulike kommuner i hele Vestland fylke. De siste årene har vi etablert oss i Bergensområde og har boliger plassert både sentralt i byen men også i landlige områder rundt Bergen hvor vi leverer tilrettelagte botjenester.

Ecura Bo og Habilitering har kontor både i Sogndal og i Bergen.

Besøksadresse;

Parkvegen 2, 6856 Sogndal

Sandviksbodene 3b, 5035 Bergen

Region Sør

I Sør har Ecura Bo og Habilitering sitt hovedsete på Vivestad i Vestfold. Vivestad er et hyggelig gårdstun som ligger landlig til, omgitt av fine turområder. Tunet består av tre eneboliger med tilrettelagte boenheter og fellesareal, og et uteområde med blant annet grillhytte og drivhus. I tillegg rommer også Vivestad en låve med treningsrom/gymsal og muligheter for både mekking, snekring og vedproduksjon, samt regionens administrasjon med kontorer og møterom.

Utover Vivestad disponerer Ecura Bo og Habilitering flere boliger i Vestfold og Telemark.

Besøksadresse til administrasjonen er Damtjernveien 141, 3175 Ramnes.

Telefon 952 05 681

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø