Hopp til innholdet

Ecura Bo og Habilitering: lokasjoner og organisasjon

Vi har pr. nå tjenester i fire regioner; Midt- Norge, Vestlandet, Møre og Romsdal og Østlandet. Våre hovedkontorer i de fire regionene er i henholdsvis Levanger, Sogndal, Molde og Gjøvik.  Vi etablerer stadig nye tjenestetilbud og utvider vårt nedslagsfelt.

Region Østlandet

På Østlandet har Ecura Bo og Habilitering et koselig lite senter på Toten som heter Nærsten. Nærsten består av to store leiligheter, møterom, verksted, hønsehus og stall. Her har vi dagtilbud for våre tjenestemottakere og en masse aktivitetstilbud som dyrking av grønnsaker, musikkrom, kino, snekkerverksted, baking, matlaging etc.
På Nærsten har vi også en leilighet hvor vi tilbyr korttidsopphold, avlastningsopphold for barn og ungdom og alternativ læringsarena.

I tillegg til Nærsten disponerer Ecura Bo og Habilitering mange eneboliger spredd rundt omkring på Østlandet, nærmere bestemt i Oppland, Hedmark og Akershus.
Ecura Bo og Habliliterings hovedkontor på Østlandet ligger på Gjøvik.

Telefon 908 96 989

Besøksadresse; Helgerudvegen 46, 2816 Gjøvik

Region Midt-Norge

I Midt-Norge har Ecura Bo og Habilitering en stor gård som heter Falstad Nedre. Gården ligger idyllisk til på Ekne i Levanger kommune. Her er det i tillegg til heldøgns botilbud for våre tjenestemottakere, dagtilbud, gårdsdrift, aktivitetsbygg med cafe og kontor – og møtelokaler. Det er også her regionen har sitt hovedkontor.
Utover dette har vi flere tilrettelagte eneboliger i regionen både i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Telefon 934 45 033

Besøksadresse; Falstadveien 34, 7624 Ekne

Region Møre

Ecura Bo og Habilitering vokser stadig. Den 1. september 2021 ble Møre og Romsdal en egen region i EBH. Denne regionen har tidligere vært driftet som en del av Region midt, men på grunn av økt etterspørsel så ble det naturlig å skille dette ut som egen region.

Vi har i dag syv tiltak som drives i regionen, og vi har i overkant av 60 faste ansatte. Tiltakene ligger i Vestnes, Molde og i Batnfjord. Batnfjord blir vårt nye kompetansesenter i Regionen. Her har vi kjøpt en stor eiendom med fantastiske muligheter for mestring, læring og gode opplevelser. Her kan de drifte lett gårdsbruk som dyrehold, ved arbeid eller dyrke grønnsaker. Vi har egen småbåthavn med båter. Fiske vil da være naturlig del av tilbudet samtidig som det ligger nært fjell. Her er det muligheter opplevelser både ved fjord og fjell. Her kan våre brukere få tilbud om å bo i bofelleskap eller egne småhus som vi også har.

Administrasjonen er lagt til Molde med besøksadresse Sofus Jørgensens gate 5.

Ta kontakt om spørsmål tlf. 908 96 989.

Region Vestlandet

På Vestlandet har Ecura Bo og Habilitering AS sitt hovedsete på Hafslotun i Luster kommune. Her kan vi tilby heldøgns boligtjenester, aktivitets-/sysselsettingstilbud og korttidsopphold. Her er det også fasiliteter for kontor og møtevirksomhet.

Vi har under oppføring en ny og flott samlokalisert bolig under oppføring som inneholder 5 leiligheter. Bygget er planlagt og tilrettelagt for å kunne gi best mulig tjenester til mennesker med sammensatte bistandsbehov. Denne vil stå ferdig til bruk høsten 2019.
Ecura Bo og Habilitering har også et hovedkontor i Sogndal.
Utover dette disponerer Ecura eneboliger i mange kommuner i Sogn og Fjordane.

Telefon 950 41 638

Besøksadresse; Parkvegen 2, 6856 Sogndal

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø