Hopp til innholdet

EcuraAkademiet

Ecura er en kunnskapsbedrift og våre medarbeidere utgjør nøkkelen til vår fremgang.

Vi har en ambisjon om å utvikle oss til omsorgsbransjens mest attraktive arbeidsgiver gjennom å fokusere på fag og kompetanse. Ved bruk av kunnskaps- og/eller evidensbaserte tilnærminger ønsker vi å fremstå med integritet og profesjonalitet i våre tjenester.

Våren 2017 introduserte vi EcuraAkademiet som er et tilbud til alle ansatte uavhengig av utdanningsnivå og erfaring fra praksisfeltet. EcuraAkdemiet tilbyr nå også hoveddelen av våre kurs også til publikum. EcuraAkademiet gir tilbud om både generelle og spesialiserte kurs som er relevante for de tjenester vi tilbyr. Gjennom dette ønsker vi å være et ledende omsorgsselskap i Norge med fokus på kompetanse og kvalitet.

EcuraAkademiet utvikler sine kurs og kompetansehevende tiltak i samarbeid med relevante samarbeidspartnere innen utdanningsinstitusjoner som høyskoler og karrieresentere. I tillegg har vi Avdeling for Veiledning og Habilitering som bidrar i stor grad med fagutviklingsarbeid og kunnskapsspredning ovenfor både eksterne og interne samarbeidspartnere.

For å se vårt tilbud innen Kurs, foredrag og workhops –  klikk her

Mange store organisasjoner (bl.a. Vestre Viken og OsloMet) benytter våre kursholdere fast. Vi bidrar også med innlegg og foredrag på store fagkonferanser som f.eks. det årlige seminaret til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO).

EcuraAkademiet har også en stor andel e-læringskurs innenfor en lang rekke områder. Utgangspunktet for denne satsningen er den suksessfulle www.helsekursportalen.no som et av våre datterselskap Ambio Helse startet i 2010. Denne portalen er nå en del av EcuraAkademiet og tilbyr kurs innenfor sykepleie, vernepleie og omsorgsutøvelse. En lang rekke kommuner benytter seg av denne portalen.

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø