Scroll to top

Kontakt

Ecura er en landsdekkende organisasjon og vi opererer innen flere fagområder. For å lett komme i kontakt med ønsket enhet eller avdeling i Ecura har vi organisert oss som følger av oversikten under.

Ecura Bo og Habilitering

Postadresse alle avdelinger;

Postboks 14, 2801 Gjøvik

Sentralbord Ecura Bo og Habilitering;

90 89 69 89

e-post: ebh@ecura.no

Besøksadresser regionshovedkontor;

Region Østlandet
Storgata 10, 2815 Gjøvik

Region Vestlandet
Parkvegen 2, 6856 Sogndal

Region Midt-Norge
Falstadveien 34, 7624 Ekne

Veiledning og Habilitering

Anne Louise Finstad
Storgata 10, 2815 Gjøvik

417 64 070

e-post: ebh@ecura.no

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Hjemmetjenester, Hjemmesykepleie, Stasjonær Hjemmesykepleie og Praktisk Bistand

22 68 89 91

hjemmetjenester@ecura.no
Østensjøveien 14, 0661 Oslo

 

BPA og Funksjonsassistanse

69 12 96 00

bpa@ecura.no
Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss

Helsebemanning og vikartjenester

Ecura Care

Ecura Care AS

Avdeling Oslo

22 41 17 02

care@ecura.no
Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

 

Ecura Care AS

Avdeling Steinkjer

741 57 200

care@ecura.no
Kongensgate 12, 7715 Steinkjer

Rus og Avhengighet

Vangseter AS
Prestmovegen 50, 3520 Jevnaker

62 55 05 60

post@vangseter.no

www.vangseter.no

EcuraAkademiet

Ecura Care AS AS
Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

22 41 17 02

care@ecura.no

Ecura Konsernledelse

Administrasjon
Dronning Eufemiasgate 16, 0191 Oslo

21 50 70 50

post@ecura.no

Get in touch

Hallo