Scroll to top
  • 45 63 29 19
nb

Kontakt

Ecura er en landsdekkende organisasjon og vi opererer innen flere fagområder. For å lett komme i kontakt med ønsket enhet eller avdeling i Ecura har vi organisert oss som følger av oversikten under.

Ecura Bo og Habilitering

Region Østlandet tlf 908 96 989
Storgata 10, 2815 Gjøvik

Region Vestlandet tlf 928 08 256
Parkvegen 2, 6856 Sogndal

Region Midt-Norge tlf 934 45 033
Falstadveien 34, 7624 Ekne

Veiledning og Habilitering

Anne Louise Andersen tlf 417 64 070
Storgata 10, 2815 Gjøvik

e-post: anne.louise.andersen@ecura.no

BPA, Funksjonsassistanse og Støttekontakt

Optimal Assistanse AS tlf 69 12 69 00
Bjørnstadveien 16, 1712 Sarpborg

Asor Helse AS tlf 22 68 89 91
Hovinveien 19, 0576 Oslo

e-post: post@optimalassistanse.no

Hjemmesykepleie, Stasjonær Hjemmesykepleie og Praktisk Bistand

Asor Helse AS tlf 22 68 89 91
Hovinveien 19, 0576 Oslo

e-post: post@asor.no

Helsebemanning og vikartjenester

Ambio Helse AS tlf 22 41 17 02
Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

Accurate Care AS tlf 741 57 200
Kongensgate 12, 7715 Steinkjer

post@ambiohelse.no

Rus og Avhengighet

Vangseter AS tlf 62 55 05 60
Prestmovegen 50, 3520 Jevnaker

e-post: post@vangseter.no

www.vangseter.no

EcuraAkademiet

Ambio Helse AS tlf 22 41 17 02
Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

post@ambiohelse.no

Ecura Konsernledelse

Administrasjon tlf 456 32 919
Dronning Eufemiasgate 16, 0191 Oslo

post@ecura.no

Get in touch

Hallo