Scroll to top
  • 930 90 608

Korttidstilbud

Korttidstilbud

På våre sentere på Hafslotun, Ekne og Toten har vi heldøgnstilbud med kompetent personell hvor vi kan tilby korttidstilbud nær sagt på dagen. Enkelte ganger benyttes tilbudet for å få utredet og kartlagt tjenestemottakers bistandsbehov, behov for miljøterapeutiske tilrettelegginger og habiliteringspotensiale. Vi utarbeider da en rapport/anbefaling til oppdragsgiver om hvilket tilbud personen bør få tilrettelagt for å få best mulig utvikling.

Andre ganger anvendes lokalene for korttidstilbud i påvente av mer varige tjenestetilbud innen Ecura Bo og Habilitering. I disse tilfellene så kartlegges tjenestemottakerens behov og tjenestetilbudets innhold defineres slik at dette er klart til ny bolig kan tas i bruk. Personalet i det fremtidige tilbudet er aktivt med i prosessen slik at stabilitet og kontinuitet sikres til beste for den det gjelder.

Ecura Bo og Habilitering har også organisert mobilt innsatsteam som består av rutinerte fagpersoner, leder og personell med lang fartstid i våre tjenester. Formålet med innsatsteamet er å få til en rask etablering av høy kvalitet i nye tjenestetilbud med «Ecura- standard». Det mobile innsatsteamet kan også bistå med praktisk veiledning direkte i kommunale tiltak.

 

Ved ønske om mer informasjon om vårt korttidstilbud og bruk av innsatsteam ta kontakt med:

Region Vestlandet:
Bjarni H. Valsson Epost: Bjarni.Valsson@ecura.no Tlf.: 950 41 638

Region Midt-Norge:
Cato Sundal Epost: cato.sundal@ecura.no Tlf.: 934 45 033

Region Østlandet:
Anne Louise Andersen Epost: anne.louise.finstad@ecura.no Tlf.: 417 64 070

Terje Fredheim Epost: terje.fredheim@ecura.no Tlf 412 19 155