Hopp til innholdet

Veiledning og Habilitering

Avdeling for Veiledning og Habilitering yter rådgivning, veiledning og miljøterapeutiske tjenester innen skole, hjemme hos foreldre/barn, i kommunale omsorgstilbud og for spesialisthelsetjenester. I tillegg yter avdelingen et stort omfang av kurs og kompetansehevende tjenester.

Det er et viktig prinsipp i vårt samfunn at alle barn, uavhengig av utfordringer og diagnoser, får sin skolegang på den lokale skolen. Det fører naturlig nok til at skolene kan få utfordringer med å tilrettelegge for alle individuelle behov. Mange av barna og ungdommene har tidlig vist at de har behov for ekstra tilrettelegging, og for den eleven det gjelder, foreldrene og skolen som sådan, vil det ofte være avgjørende å tilrettelegge for særlige opplæringsmetoder og strukturerte verktøy så tidlig som mulig. En «vente og se» -holdning kan være svært uheldig for både individ og samfunn.

Ecura Bo og Habilitering har lang erfaring med å bistå skoler i slik tilrettelegging. Våre dyktige medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring i arbeid med barn og unge. De fleste har vernepleierutdanning eller utdanning innen læringspsykologi på bachelor eller masternivå. Flere av våre medarbeidere har tidligere arbeidet habiliteringstjenester ved ulike sykehus.

Våre konsulenter og miljøterapeuter bistår de ansatte ved skolen i å kartlegge utfordringer, definere mål, utarbeide tiltak og evaluere effekten av disse. Dette arbeidet baseres på prinsippene i målrettet miljøarbeid.

Miljøterapeutiske tjenester kan også ytes overfor barnehager og vil da ofte være rettet mot barn med språkvansker og/eller sosiale utfordringer. Vi har konsulenter som er spesialister på tidlig intensiv språkopplæring basert på anvendt atferdsanalyse for innlæring av talespråk, leseopplæring, reduksjon i utfordrende atferd og etablering av sosiale ferdigheter slik at man enklere kan tilpasse seg de krav og forventninger omgivelsene har til den enkelte.

For barnevernstjenester benyttes vi ofte i saker der det er behov for hjelpetiltak og/eller andre tiltak som krever spesialkompetanse innenfor området. Dette kan være å bistå foreldre i strukturering av familiesituasjonen, øke omsorgsferdigheter eller veilede i forebyggende tiltak rettet mot utfordrende atferd hos barnet. Vi kan også yte kompenserende tiltak i form av støtte-/aktivitetstilbud i og utenfor barnets hjem.

Klikk på «Tjenester Veiledning og Habilitering» i høyre kolonne for en oversikt over og beskrivelse av  hva vi tilbyr.

Kontakt oss på:

Tlf 90 89 69 89

Epost: ebh@ecura.no

Skjermbilde konsernstab

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø