Scroll to top

Hjemmetjenester

Ecura Hjemmetjenester (tidligere Asor AS) har levert hjemmetjenester i Oslo-regionen siden 1999. Selskapet leverer tjenester både gjennom den offentlige brukervalgordningen, og tjenester på det private markedet.

Vi kjenner viktigheten av forutsigbarhet, trygghet og stabilitet i hverdagen – og legger dette som grunnlagt for et godt samarbeid med våre brukere og deres pårørende.

Dette kan du forvente av oss
  • Stabilitet rundt tid og person
  • For brukere med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner bruker og brukers behov
  • Medarbeiderne våre møter deg med respekt, høflighet, og vi bærer ID-kort som forteller deg hvem vi er
  • Vårt mål er at du som bruker skal føle trygghet og stabilitet rundt tjenesten
  • Våre konsulenter er alltid lett tilgjengelige på telefon

Ecura Hjemmetjenester har kontrakt med 17 kommuner, og leverte tjenester til nærmere 500 brukere årlig. Selskapet har kontorer sentralt i Oslo, og har 17 servicebiler som bringer våre medarbeidere effektivt frem til hvert tjenestested. Ecura Hjemmetjenester er en solid bedrift som skårer høyt på tilfredshet blant brukerne og oppdragsgivere. Våre eiere setter krav til kvalitet og arbeidsmiljø foran kravet til profitt.
Vi legger stor vekt på sosial trivsel og har bl.a. arrangert årlige åpne sommerfester for brukere og ansatte.

Ecura Hjemmetjenester
Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Tlf 22 68 89 91 – e-post: hjemmetjenester@ecura.no

VI TILBYR

girl-with-child

Hjemmesykepleie

heldogns-tjenester

Stasjonær hjemmesykepleie

Nice carer. Joyful delighted old woman sitting in wheelchair and lookign at her granddaughter who is takign care of her

Praktisk bistand