Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme og som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, stell og veiledning.

Dette kan du forvente av oss i Hjemmesykepleie:

Vi er en godkjent tilbyder av hjemmesykepleie gjennom fritt brukervalg i Oslo Kommune. Vi leverer døgnbemannet hjemmesykepleie. Vi har en meget godt bemannet stab, og våre medarbeidere består av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med høy faglig kompetanse. Vi bestreber at våre kunder og deres pårørende skal ha færrest mulig personer å forholde seg til i den daglige tjenesten. Stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er de grunnleggende verdiene vi ønsker å tilby våre kunder. Gjennom god dialog, tilrettelegging og oppfølging fra våre sykepleiere ønsker vi å tilrettelegge tjenesten på dine premisser. Om du som kunde eller pårørende har spørsmål vedrørende våre tjenester eller bare ønsker å få et nærmere inntrykk av oss er det bare å ta kontakt.

 

Den som har vedtak får
Hva koster tjenesten?

Dersom en har et vedtak er hjemmesykepleie i sin helhet betalt av kommunen. Det tas forbehold om endringer i lovverket.

Vedtak

Dersom du allerede har fått et vedtak om Hjemmesykepleie, da har du det du trenger for at vi kan finne rett sykepleier til deg. Hvis du ikke har noe vedtak, kan vi hjelpe deg med å søke om dette. Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan søke om et vedtak kan du lese mer her:

Søknad Oslo kommune

 

Meryl Donato, Leder Hjemmesykepleie

Tlf 22 68 89 91

hjemmetjenester@ecura.no

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet. Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø