Scroll to top

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme og som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, stell og veiledning.

Dette kan du forvente av oss i Hjemmesykepleie:
 • Faste kontaktpersoner
 • Døgnbemannet vakttelefon
 • Fleksibilitet og forutsigbarhet
 • Imøtekommende og løsningsorienterte konsulenter
 • En stabil tjeneste tilrettelagt etter dine ønsker og behov
 • Vi sørger for kvalifiserte vikarer ved ferie og sykdom.

Vi er en godkjent tilbyder av hjemmesykepleie gjennom fritt brukervalg i Oslo Kommune. Vi leverer døgnbemannet hjemmesykepleie. Vi har en meget godt bemannet stab, og våre medarbeidere består av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med høy faglig kompetanse. Vi bestreber at våre kunder og deres pårørende skal ha færrest mulig personer å forholde seg til i den daglige tjenesten. Stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er de grunnleggende verdiene vi ønsker å tilby våre kunder. Gjennom god dialog, tilrettelegging og oppfølging fra våre sykepleiere ønsker vi å tilrettelegge tjenesten på dine premisser. Om du som kunde eller pårørende har spørsmål vedrørende våre tjenester eller bare ønsker å få et nærmere inntrykk av oss er det bare å ta kontakt.

 

Den som har vedtak får
 • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • daglig stell
 • sårbehandling
 • veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
Hva koster tjenesten?

Dersom en har et vedtak er hjemmesykepleie i sin helhet betalt av kommunen. Det tas forbehold om endringer i lovverket.

Vedtak

Dersom du allerede har fått et vedtak om Hjemmesykepleie, da har du det du trenger for at vi kan finne rett sykepleier til deg. Hvis du ikke har noe vedtak, kan vi hjelpe deg med å søke om dette. Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan søke om et vedtak kan du lese mer her:

Søknad Oslo kommune

 

 

Meryl Donato, Leder Hjemmesykepleie

Tlf 22 68 89 91

hjemmetjenester@ecura.no

Kontakt oss

Ecura Hjemmetjenester
Hovinveien 19, 0576 Oslo
Tlf 22 68 89 91 – e-post: hjemmetjenester@ecura.no

 

Meryl Donato, Leder Hjemmesykepleie

Tlf 22 68 89 91

hjemmetjenester@ecura.no