Scroll to top

Kurs, foredrag og workshops

EcuraAkademiet tilbyr kurspakker innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Våre kurs og workshops passer for både små og store personalgrupper innen følgende tema:

• Målrettet miljøarbeid (1 eller 2 dager). Inneholder gjennomgang av arbeidsprosesser, grunnlagsarbeid og innføring i anvendt atferdsanalyse.
• Atferdsavtaler
• Struktureringsprogrammer
• Samhandlingsteknikker
• Kartlegging, analyse og endring av voldelig atferd
• Forebygging av skadevoldende atferd gjennom f.eks. differensiell forsterkning av annen atferd (DRO) eller andre varianter av differensiell forsterkning (DRA, DRI etc.)
• Skadeforebyggende tiltak som Mestringsstrategier i møte med Aggresjon og Vold (MAV)
• Praktisk skadeavvergingskurs
• Fagadministrative systemer (fagperm, informasjonsflyt etc.)
• Picture exchange communication system (PECS)
• Motivasjon og preferansekartliegging
• Utfordrende atferd
• 1-3 timers kurs/foredrag om samarbeid med fastleger

 

For mer informasjon ta kontakt med

Region Østlandet:
Anne Louise Andersen – E-post: anne.louise.andersen@ecura.no – Tlf.: 417 64 070

Terje Fredheim – E-post: terje.fredheim@ecura.no – Tlf.: 412 19 155

Region Vestlandet:
Bjarni H. Valsson – E-post: Bjarni.Valsson@ecura.no – Tlf.: 950 41 638

Region Midt-Norge:
Cato Sundal – E-post: cato.sundal@ecura.no – Tlf.: 934 45 033

Ansvarlig for fag og kvalitet i Ecura er Fag- og kvalitetsdirektør Jonny Finstad

Jonny var med i etableringen av tidligere Mjøsen Bo og habilitering AS i 2007. Jonny har bakgrunn fra Habiliteringstjenesten i Oppland hvor han bl.a. jobbet som Fagutvikler. I tillegg har han vært fagansvarlig ved Ullevålsveien 34 i Oslo Kommune. Han har lang erfaring som kurs – og foredragsholder og brukes ofte på nasjonale seminarer og konferanser. Av formell kompetanse har Jonny bachelorgrad i vernepleie og mastergrad i læring i komplekse systemer.
Jonny har også vært redaktør sammen med Børge Holden av boka “Atferdsavtaler”. I tillegg har han publisert en rekke artikler i ulike fagtidsskrifter.

Tlf 977 64 371
E-post; jonny.finstad@ecura.no