Hopp til innholdet

WCAG-sjekkliste for utfylling av tilgjengelighetserklæring

Retningslinje Beskrivelse av retningslinje Suksesskriterium Følges kravet? Svaret som skal avgis
Prinsipp 1: Mulig å oppfatte 1.1 Tekstalternativer Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold, slik at det kan konverteres til formater som brukerne har behov for, for eksempel stor skrift, blindeskrift, tale, symboler eller enklere språk.
1.1.1 Ikke-tekstlig innhold Ja Gjennomgått og forbedret. Alt-tekst lagt til bilder og annet ikke-tekstlig innhold. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.2 Tidsbaserte medier (lyd og video) Gi alternativer til tidsbaserte medier.
1.2.1 Bare lyd og video (forhåndsinnspilt) Vi har ikke denne typen innhold
1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt) Vi har ikke denne typen innhold
1.3 Mulig å tilpasse Lag innhold som kan presenteres på forskjellige måter uten at informasjon eller struktur går tapt.
1.3.1 Informasjon og relasjoner Ja Gjennomgått og forbedret. Overskrifter lagt til i riktig overskriftsnivå og WAI-ARIA lagt til andre steder. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.3.2 Meningsfylt rekkefølge Ja Gjennomgått testing. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.3.3 Sensoriske egenskaper Vi har ikke denne typen innhold
1.3.4 Visningsretning Ja Gjennomgått og forbedret. Testing utført for å sikre tilpasset/riktig visningsretning og noen feil er rettet opp i. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.3.5 Identifiser formål med inndata Ja Gjennomgått testing for å sikre at autoutfylling fungerer. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4 Mulig å skille fra hverandre Gjør det enklere for brukerne å se og høre innhold, blant annet ved å skille forgrunnen fra bakgrunnen.
1.4.1 Bruk av farge Ja Gjennomgått og forbedret. Fikset kontrastforholdet, samt endret noen farger basert på nettsidens fargeutforming. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4.2. Styring av lyd Vi har ikke denne typen innhold
1.4.3 Kontrast (minimum) Ja Gjennomgått og forbedret. Rettet opp i kontrastforholdet. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4.4 Endring av tekststørrelse Ja Gjennomgått og forbedret. Zoom-funksjon er nå tilgjengelig. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4.5 Bilder av tekst Ja Gjennomgått testing. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow) Ja Gjennomgått testing. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold Ja Gjennomgått testing. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4.12 Tekstavstand Ja Gjennomgått testing. Er i tråd med gjeldende regelverk.
1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus Vi har ikke denne typen innhold Gjennomgått testing. Er i tråd med gjeldende regelverk.
Prinsipp 2: Mulig å betjene 2.1 Tilgjengelig med tastatur Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig med tastatur.
2.1.1 Tastatur Ja Gjennomgått testing som viser at funksjonaliteter er i tråd med gjeldende regelverk.
2.1.2 Ingen tastaturfelle Ja Gjennomgått testing som viser at funksjonaliteter er i tråd med gjeldende regelverk.
2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn Vi har ikke denne typen innhold
2.2 Nok tid Gi brukerne nok tid til å lese og bruke innhold.
2.2.1 Justerbar hastighet Vi har ikke denne typen innhold
2.2.2 Pause, stopp, skjul Vi har ikke denne typen innhold
2.3 Anfall og andre fysiske reaksjoner Ikke utform innhold på en måte som er kjent for å forårsake anfall.
2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt Vi har ikke denne typen innhold
2.4 Navigerbar Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.
2.4.1 Hoppe over blokker Ja Gjennomgått og forbedret. Mekanisme lagt til som gjør det mulig for besøkende å hoppe direkte til hovedinnholdet.
2.4.2 Sidetitler Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
2.4.3 Fokusrekkefølge Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
2.4.4 Formål med lenke (i kontekst) Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
2.4.5 Flere måter Vi har ikke denne typen innhold
2.4.6 Overskrifter og ledetekster Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
2.4.7 Synlig fokus Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
2.5 Inndatametoder Gjør det enklere for brukerne å betjene funksjonalitet med andre inputmetoder enn bare tastatur.
2.5.1 Pekerbevegelse Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
2.5.2 Pekeravbrytelse Vi har ikke denne typen innhold
2.5.3 Ledetekst i navn Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
2.5.4 Bevegelsesaktivering Vi har ikke denne typen innhold
Prinsipp 3: Forståelig 3.1 Leselig Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.
3.1.1 Språk på siden Ja Gjennomgått. Nettsiden er på norsk, og er i tråd med gjeldende regelverk.
3.1.2 Språk på deler av innhold Vi har ikke denne typen innhold
3.2 Forutsigbar Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter.
3.2.1 Fokus Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
3.2.2 Inndata Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
3.2.3 Konsekvent navigering Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
3.2.4 Konsekvent identifikasjon Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
3.3 Inndatahjelp Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil.
3.3.1 Identifikasjon av feil Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
3.3.3 Forslag ved feil Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil) Vi har ikke denne typen innhold
Prinsipp 4: Robust 4.1 Kompatibel Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.
4.1.1 Parsing (oppdeling) Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
4.1.2 Navn, rolle, verdi Ja Gjennomgått. Er i tråd med gjeldende regelverk.
4.1.3 Statusbeskjeder Vi har ikke denne typen innhold

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø