Hopp til innholdet

Tjenester Veiledning og Habilitering

Veiledning skole og hjem:

• Veiledning til lærere, assistenter, spesialpedagoger rettet mot enkeltelever
• Utfordringer kan være relatert til problematferd, sosiale ferdigheter eller læringsutfordringer
• Kompetanseoverføring til skolens personell

Miljøterapeutiske tjenester i skole og hjem

• Direkte miljøarbeid knyttet til enkeltelever eller grupper av elever
• Miljøarbeid i hjemmet, som et avlastende eller kompenserende tiltak
• Opplæringstiltak for foreldre

Alternativ læringsarena

• Eleven(e) får skole- og aktivitetstilbud på en alternativ og tilrettelagt arena, enten på fulltid eller i deler av skoledagen
• Tiltaket skal foregå i samarbeid med skole, med siktemål om å opprettholde opplæringsmål og fagplaner som er lagt for eleven
• Leksehjelp til elever som trenger ekstra oppfølging
• Sosial læringsarena for elever som trenger trening av sosiale ferdigheter tilrettelegges i våre lokaler

Kartlegging og utredning

• Kartlegging av spesifikke utfordringer knyttet til sosiale ferdigheter, språk, akademiske ferdigheter, selvstendighet
• Second opinion vurderinger

Systemveiledning

• Veiledning og bistand i utvikling og kvalitetssikring av systemer, rutiner og prosedyrer for å sikre omsorg, opplæring, miljøarbeid og miljøbehandling (eksempelvis i tjenestetilbud til personer med bistandsbehov, barnevernstjenester, skole)
• Veiledning og utvikling av fagteam (eksempelvis spesialpedagogiske team, pedagogisk innsatsteam)

Kurs og foredrag

• Kurs (internt og eksternt) i ulike temaer som; målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, opplæring og habilitering. Presisjonsopplæring, atferdsavtaler, sikkerhetstiltak
• Foredragsvirksomhet på seminarer/kongresser
• Undervisning på Universitet, Høyskoler og Videregående skoler
• Utvikling av E-læringskurs for www.helsekursportalen.no (se mer om EcuraAkademiet)

 

Både skoler, barnehager, habiliteringstjenester, kommunalt barnevern og foreldre kan ta kontakt for å få mer informasjon om hva vi kan bidra med.

Kontakt oss på:

Tlf 90 89 69 89

Epost: [email protected]

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø