Scroll to top
  • 930 90 608

Helsebemanning

Bedre liv – tilstrekkelig og rett personell på jobb

Tilstrekkelig og rett personell på jobb er avgjørende for å sikre bedre liv både for brukere og ansatte. Hvis det ikke utdannes flere vil det, i følge Helsedirektoratet, i 2035 være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere. Gjennom vikarformidling og rekruttering til faste stillinger bidrar vi til en mer fleksibel utnyttelse av den arbeidskraften vi allerede har i Norge samt til arbeidsinnvandring fra andre land.

Ecura har tre datterselskaper som tilbyr autorisert helsepersonell med riktig kompetanse, på rett sted og til rett tid. Vårt mål er å sikre et forsvarlig helsetilbud gjennom å levere presise omsorgstjenester med god kvalitet. Med kort responstid og stor tilgang på personell løser vi alle oppdrag med fokus på kvalitet og kontinuitet.

Våre helsebemanningsselskaper som tilbyr sykepleiere, fysioterapeuter og helsefagarbeidere er Ambio Helse AS og Accurate Care AS.

Vårt selskap Legepartner AS tilbyr bemanning av leger, intensivsykepleiere, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere og helsesekretærer.

Våre tjenester kan i hovedsak deles inn i to kategorier;

  • vikarer for utleie
  • rekruttering av kvalifisert helsepersonell for faste ansettelser.

Vi tar oss av all nødvendig kvalifikasjonskontroll, papirarbeid og nødvendig språkopplæring.

Dere har behovet – vi hjelper til med å finne løsningen.

 

Vikarformidling

Ambio Helse, Accurate Care og Legepartner har lang fartstid i å levere fleksible og trygge bemanningsløsninger for oppdragsgivere i hele Norge. Vi leverer fagpersonell – herunder leger, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, assistenter, intensivsykepleiere, avdelingsledere, mellomledere og studenter innen helse og omsorg. Vi har et utstrakt nettverk av dyktig fagpersonell som jobber som vikarer gjennom oss. Vi kan tilby helsevikarer på meget kort varsel og vi har hele tiden fokus på kvalitet og kompetanse slik at du som oppdragsgiver skal føle deg trygg på at du får den kompetansen du trenger. Kontakt oss for mer informasjon eller priser

Sykepleier: Ambio Helse og Accurate Care har en egen sykepleier som foretar en nøye kartlegging av arbeidsstedet før våre vikarer skal ut i jobb. Dette bidrar til at vi kan gi best mulig informasjon ut til våre medarbeidere noe som skaper tryggere og mer tilfredse vikarer.

Ved behov for leger, spesialsykepleiere eller helsesekretærer – kontakt Legepartner AS.

Ved behov for sykepleiere, fysioterapeuter, helsefagarbeidere, assistenter, avdelingsledere, mellomledere og studenter innen helse og omsorg – kontakt Ambio Helse AS eller Accurate Care AS.

Vi trenger flere flinke folk!

Vi er stadig på utkikk etter eventyrlystne helsepersonell som ønsker å jobbe i Norge. Du kan jobbe både kortere og lengre perioder for oss, året rundt. Vi er et selskap i vekst, og vi har mange ulike oppdrag rundt om i hele Norge. Kontakt enten Ambio Helse AS, AccurateCare AS eller Legepartner AS

KONTAKT OSS

Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

Tlf 22 41 17 02

e-post post@ambio.no

www.ambiohelse.no

 

 

Kongensgate 12, 7716 Steinkjer

Tlf 741 57 200

post@acare.no

www.accuratecare.no

 

Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

Tlf 911 66 121

post@legepartner.no

www.legepartner.no