Scroll to top

Spørreundersøkelser

Brukerundersøkelser på vegne av norske kommuner

Ecura Care tilbyr gjennomføring av brukerundersøkelser på vegne av norske kommuner. Siden 2012 har vi gjennomført en rekke brukerundersøkelser i sykehjem, hjemmebaserte tjenester, innen psykiatri og bo- og habilitering. Vi gjennomfører både, telefonintervju, 1:1-intervju, 2:1-intervju, postale undersøkelser, fokusgruppeintervju og kvalitative undersøkelser.

«Det er et lovpålagt krav til helsetjenestene at de har et system for brukermedvirkning og da kan brukerundersøkelser være et velegnet verktøy for å gi nødvendig kunnskap om tilfredsheten til respondentene, og det kan gi et viktig beslutningsgrunnlag for kvalitetsarbeidet i tjenesten» – Rådgiver i Ecura Care, Johan C. Tønnesen

 

For mer informasjon se https://ecuracare.no/kursogkomp/ eller ta kontakt med rådgiver Johan C. Tønnesen på 95 93 59 66 eller e-post johan.christian.tonnesen@ecura.no

Ambio

Ecura Care

 

Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo
Tlf 22 41 17 02
e-post care@ecura.no
https://ecuracare.no/