Scroll to top
  • +47 21 50 70 50

Spørreundersøkelser

Lovpålagte brukerundersøkelser

Mange kommuner har problemer med å få satt av tid og ressurser til å gjennomføre lovpålagte brukerundersøkelser. Gjennom vårt datterselskap Ambio Helse gjennomfører vi brukerundersøkelser på vegne av norske kommuner gjennom bruk av verktøyet hos www.bedrekommune.no

Hvorfor brukerundersøkelse? – “En brukerundersøkelse kan gi nødvendig kunnskap om tilfredsheten til respondentene og kan gi et viktig beslutningsgrunnlag for kvalitetsarbeidet” – Johan C. Tønnesen, Rådgiver i Ambio Helse

Vi har blant annet hjulpet Oslo kommune med gjennomføring av intervju av 180 beboere i alle samlokaliserte boliger i kommunen i 2014. Oppdraget var fordelt på ca 130 ulike adresser i Oslo og ble gjennomført med hjelp av 7 kvalifiserte intervjuteam fra Ambio Helse i løpet av 3 uker. Vi har også gjennomført 41 fokusgruppeintervju av beboere ved 41 sykehjem i Oslo kommune i mai 2016. I tillegg har vi hjulpet en rekke kommuner i Norge med gjennomføring av diverse brukerundersøkelser siden 2012, med riktig kompetanse til riktig pris.

Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere eller les mer om tjenestene våre innen spørreundersøkelser her

Johan Tønnesen, rådgiver

tlf 22 41 17 02

jct@ambiohelse.no

Ambio

 

Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo
Tlf 22 41 17 02
e-post post@ambio.no
www.ambiohelse.no