Hopp til innholdet

Spørreundersøkelser

Brukerundersøkelser på vegne av norske kommuner

Ecura Care tilbyr gjennomføring av brukerundersøkelser på vegne av norske kommuner. Siden 2012 har vi gjennomført en rekke brukerundersøkelser i sykehjem, hjemmebaserte tjenester, innen psykiatri og bo- og habilitering. Vi gjennomfører både, telefonintervju, 1:1-intervju, 2:1-intervju, postale undersøkelser, fokusgruppeintervju og kvalitative undersøkelser.

«Det er et lovpålagt krav til helsetjenestene at de har et system for brukermedvirkning og da kan brukerundersøkelser være et velegnet verktøy for å gi nødvendig kunnskap om tilfredsheten til respondentene, og det kan gi et viktig beslutningsgrunnlag for kvalitetsarbeidet i tjenesten» – Rådgiver i Ecura Care, Johan C. Tønnesen

 

For mer informasjon se https://ecuracare.no/kursogkomp/ eller ta kontakt med rådgiver Johan C. Tønnesen på 95 93 59 66 eller e-post [email protected]

Ambio

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø