Scroll to top

Nye muligheter for interessante jobber i helse og omsorg i en utfordrende tid

Ecura er et av Norges største private helseforetak og har en viktig rolle i denne utfordrende tiden. Våre 1 300 ansatte jobber hver dag utrettelig med å levere viktige samfunnskritiske oppgaver. Våre virksomheter får stadig spørsmål fra oppdragsgivere om nye prosjekter. Til disse trenger vi flere folk ved våre ulike lokasjoner: både fast ansatte og tilkallingsvikar.

Bo og habilitering

Vi yter heldøgns bo og habiliteringstjenester i tre ulike regioner. I Midt – Norge har vi hovedkontor i Levanger, på Vestlandet i Sogndal og på Østlandet er det Gjøvik.

Nå etablerer vi nye tjenestetilbud flere steder. Velkommen som søker! Klikk på den destinasjonen som du ønsker å søke på så kan du lese mer om stillinger, kompetansekrav og søknadsfrist.

Vi trenger også flere tilkallingsvikarer.
Meld din interesse her:

Sykepleiere og helsefagarbeidere

Vi har ledige vikaroppdrag for sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og lege- og sykepleierstudenter i hele landet gjennom vår virksomhet Ecura Care.
Oppdragene er hovedsakelig på sykehjem og i hjemmetjenesten, men det er også oppdrag
på legevakt, sykehus og i boliger for pasienter med spesielle behov.

Hjemmetjenester

Til vår virksomhet for hjemmetjenester i Oslo trenger vi personell med helsefaglig bakgrunn.

Assistent i en BPA-ordning

Her er det ingen krav til helsefaglig bakgrunn. Ecura er godkjent leverandør i BPA-ordninger i mange av landets kommuner. Vi trenger flere assistenter