Scroll to top

E-læring

E-læringstjenester fra Ecura Care

Ecura Care (tidligere Ambio Helse) har siden 2010 levert kvalitetssikrede e-læringskurs i ulike temaer innen helse og omsorg.

Vi tilbyr kurs innen blant annet følgende kategorier:

  • Legemiddelhåndtering
  • Epilepsi
  • Miljøarbeid
  • Smittevern og hygiene
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Reglene for bruk av tvang og makt i helsevesenet
  • Ernæring

Målrettet mot brukergruppene;

  • Sykepleiere og vernepleiere
  • Helsefagarbeidere og miljøarbeidere
  • Ufaglærte, assistenter og vikarer

 

Arbeidsgivere kjøper kurs ved å kontakte oss på telefon 22411702 eller ved å sende en forespørsel til kurs@helsekursportalen.no Arbeidsgivere får rabatt ved kjøp av flere kurs samt at dere har krav på moms-refusjon.

Er du privatperson og ønsker å heve din egen kompetanse kan våre kurs kjøpes online med kort fra www.helsekursportalen.no

 

laptop

Ecura Care AS

Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo
Tlf 22 41 17 02
e-post care@ecura.no
https://ecuracare.no