Scroll to top

E-læring

E-læringstjenster fra vårt datterselskap AMBIO Helse

AMBIO Helse har siden 2010 levert kvalitetssikrede e-læringskurs i ulike temaer innen helse- og omsorg.

Vi tilbyr kurs innen temaene;

  • Legemiddelhåndtering
  • Medikamentregning
  • Eplepsi
  • Smittevern og hygiene
  • Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten

 

målrettet mot brukergruppene;

  • Sykepleiere og vernepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Ufaglærte, og assistenter og vikarer

 

E-læringskursene anvendes i over 100 kommuner, 9 bydeler i Oslo samt sykehjemsetaten i Oslo og flere private institusjoner og stiftelser!

Her kan både arbeidsgivere og ansatte i helse- og omsorgssektoren kjøpe aktuelle e-læringskurs.

Arbeidsgivere kjøper kurs ved å kontakte oss på telefon 22411702 eller ved å sende en forespørsel til kurs@helsekursportalen.no Arbeidsgivere får rabatt ved kjøp av flere kurs samt at dere har krav på moms-refusjon.

Er du privatperson og ønsker å heve din egen kompetanse kan våre kurs kjøpes online med kort fra Ambio Helses kurstilbud her:

laptop

 

Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo
Tlf 22 41 17 02
e-post post@ambio.no
www.ambiohelse.no