Scroll to top

Informasjon om COVID-19

Som alle andre så er vi i en helt spesiell situasjon. Vi gir tjenester til mange mennesker som er i risikogruppen for korona. Våre ansatte viser høy grad av ansvarlighet og kompetanse, også i en krevende tid. Det er produsert gode smittevernrutiner, de fleste har tatt kurs i smittevern, risikoanalyser er foretatt både på system – og individnivå og vi har kontroll på utstyrslager i tilfelle smitteutbrudd ved våre lokasjoner. Vi er stolt av alle ansatte som vi ser er med på å yte det lille ekstra. Det er helt nødvendig for at vi som selskap, men også som samfunn, «står av» denne situasjonen.

Vi forbereder oss og iverksetter tiltak som best vi kan, og følger nøye med på alt som gis av råd fra myndigheter, og da spesielt fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er disse instansene Ecura forholder seg til når det gjelder prosedyrer og rutiner.

Ecura er heldige som kan bidra aktivt i en vanskelig tid. Samtidig vet vi at mange, også blant våre ansatte, strever ekstra med situasjonen som foreligger. Det være seg sykdom hos familiemedlemmer, økonomi, ensomhet m.v. Vi håper vi kan bidra til at situasjonen bedres og skal gjøre alt for å opptre profesjonelt og kunnskapsbasert.

Vi håper våre oppdragsgivere mestrer korona på en god måte og håper de erfarer at Ecura er en god partner også i disse tider.

For informasjon og råd om koronaviruset henviser vi til Folkehelseinstituttets nettsider

https://www.fhi.no

Per Gunnar Borhaug Administrerende direktør

Jonny Finstad Fagdirektør