Hopp til innholdet

For oppdragsgiver

a) Kommunen fatter vedtak om antall vedtakstimer.

b) Bruker velger leverandør blant de leverandører som har konsesjon, rammeavtale eller annen avtale med kommunen, og gir kommunen beskjed om sitt valg.

c) Kommunen bekrefter skriftlig/inngår avtale med hhv leverandør og bruker. Standardkontrakt NS 8435 hhv blankett A og B benyttes.

d) Når skriftlig bekreftelse/avtale foreligger gjennomfører leverandør kartleggingsmøte med bruker (som oftest ved hjemmebesøk). Hensikten med møtet er å bli kjent, kartlegge nåsituasjonen og brukerens behov for assistanse og opplæring, avklare eventuelle umiddelbare rekrutteringsbehov, avklare forventninger i forhold til tjenesten og hvordan samarbeidet skal fungere.
Resultat: Fremdriftsplan basert på brukerens individuelle behov og ønsker (medbestemmelse).

e) Opplæring av arbeidsleder i rollen, inkl. utdeling av «arbeidslederpermen» (beskrivelser, skjema mm). Fokus bl.a. på roller, kommunikasjon, arbeidsplaner, HMS, avvik.

f) Påse at det finnes, evt. etablere, arbeidsplan for assistentene som er i hht gjeldende lover og avtaler (arbeidsmiljøloven, ferieloven m.fl.).

g) Rekruttere et tilstrekkelig antall assistenter (fast ansatte og vikarer), – Ecura bistår og kvalitetssjekker i prosessen (annonser, intervju, referanser, stillingsinstrukser m.m.).

h) Brukeren får egen kontaktperson hos Ecura.

i) Kontaktpersonen har jevnlig oppfølging av brukeren – bistår når det er behov eller det vurderes som nødvendig.

j) Vakt-telefonordning 24/7 gjennom hele året.

k) Ecura følger opp timeforbruket månedlig, og kontakter brukeren ved vesentlig over-/underforbruk.

l) Fakturering og rapportering til kommunen i hht avtalen.

m) Ved avslutning av tjenesten vil Ecura ivareta sine arb.giverforpliktelser og sørge for en smidig overgang. Det omfatter bl.a. oppsigelsestid etter avtalen, oversikt over timebank og alle evt. dokumenter overlevert riktig instans/evt. makulering.

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

til toppen

world quality day

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er Norges første helseforetak med ISO sertifisering for informasjonssikkerhet.

Vi er også sertifisert for:

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.
ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø