Scroll to top

For assistenter

BPA-Assistent hos Ecura

Opplæring

Den rent praktiske opplæringen vil i hovedsak bli gitt av din egen arbeidsleder
Din rolleforståelse som assistent har stor betydning, Vi har erfarne BPA-rådgivere som vil gi konkret veiledning
Vi er tilgjengelig for deg på telefon alle dager, hele døgnet

Lønn/rettigheter

Vi tilbyr gode lønnsvilkår, tillegg på kveld/helg/helligdager, pensjons- og forsikringsordninger, og avtale om bedriftshelsetjeneste

Arbeidsoppgaver (eksempler)
  • Personlig og praktisk assistanse i hverdagen, herunder forflytning, toalettbesøk og personlig stell
  • Rengjøring, evt. enkelt verandakasse- eller hagearbeid
  • Matinnkjøp, handlerunder i butikker
  • Matlaging
  • Omsorg for kjæledyr
  • Følge til arrangement som feks konsert, møte, lege, trening og helseinstitusjon m.v.
  • Reise og besøk utenfor kommune eller landet, etter nærmere avtale

Kontakt oss om du ønsker å jobbe som assistent

Ecura BPA region Stor-Oslo
Hovinveien 19, 0576 Oslo
Tlf 22 68 89 91 – e-post: bpa@ecura.no

 

Ecura BPA region Sør
Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss
Tlf 69 12 96 00 – e-post: bpa@ecura.no