Scroll to top

Støttekontakt

Vi har lang erfaring med BPA og dyktige ansatte, og vi ønsker gjerne å bidra til å gjøre hverdagen enklere for deg og barnet. Kontakt oss for BPA for barn.

På samme måte som voksne, har barn rett på muligheten til å leve så selvstendige og aktive liv som mulig. Det innebærer at personer med nedsatt funksjonsevne som ikke enda er myndige også vil ha rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å kunne delta i samfunnet og hjemmet på lik linje med funksjonsfriske barn. Gjennom BPA-ordningen vil barnet (og familien) kunne motta praktisk bistand som gjør hverdagen enklere og barnet mest mulig uavhengig.

Les mer om BPA for barn her: BPA for barn

Tlf 69 12 96 00

e-post: bpa@ecura.no

BPA for barn
Bernt Ankersgate 17, 1534 Moss

Tlf 69 12 96 00

e-post: bpa@ecura.no