Bo og omsorgstilbud

Ecura tilbyr bolig og omsorgstjenester for brukere som trenger en tilpasset og tilrettelagt omsorgstjeneste. Våre beboere kommer fra hele landet. Vi tilpasser tjenesten til den enkeltes behov i nært samarbeid med pårørende og oppdragsgiver. Vi utgjør en forskjell for den enkelte, der vi skaper trygge rammer med verdighet. Gjennom skreddersøm av tjenesten søker vi en variert hverdag for brukerne av våre tjenester. Det inkluderer aktivisering i hverdagen med spenning, mestring og glede. Derfor ønsker vi å tilby varierte botilbud.

Vi kan tilby ulike botilbud tilpasset de rammer vi sammen med oppdragsgiver finner best for bruker.

Melås Helse i Sogn og Fjordane og Mestrings- og Læringssenteret i Trøndelag har blitt en del av Ecuras bo- og omsorgstilbud for personer med psykiske lidelser.