Erklæring om bruk av bilder og film

Denne erklæringen handler om hvordan Ecura Helse og Omsorg bruker bilder og film.

Ecura.no linker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke regelverk som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Ecura Helse og Omsorg har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av bilder og film på andre nettsider.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler bilder og film, kan du kontakte oss på admin@ecura.no.

1. Behandlingsansvarlig

Ecura Helse og Omsorg er behandlingsansvarlig av bilder og film på ecura.no.

2. Formålet med bruk av bilder og film

Vi vil bruke bilder og film til følgende formål:

  • For å illustrere saker.
  • Til nyheter som illustrerer situasjoner og aktiviteter.
  • Til historier fra egen virksomhet.

Ecura Helse og Omsorg har inngått avtale med ulike leverandører av film og bilde. Disse leverandørene er:

  • Istockphoto
  • Unsplash
  • Bigstock

3. Bruk av egne bilder tatt med privat fotoapparat eller filmkamera

Bilder som viser en eller flere personer, altså bilder der personene er hovedmotivet, innhentes muntlig tillatelse før bildet publiseres på ecura.no. Dette gjelder også for film/video.