Scroll to top
  • 930 90 608

Ecura Bo og Habilitering: lokasjoner og organisasjon

Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr tjenester i Midt-Norge, Vestlandet og på Østlandet og er organisert deretter i tre regioner.  Våre hovedkontorer i de tre…

Ecura No januar 6, 2019

Tjenester Veiledning og Habilitering

Veiledning skole og hjem: • Veiledning til lærere, assistenter, spesialpedagoger rettet mot enkeltelever • Utfordringer kan være relatert til problematferd,…

Ecura No januar 6, 2019

For assistenter

BPA-Assistent hos Ecura Opplæring Den rent praktiske opplæringen vil i hovedsak bli gitt av din egen arbeidsleder Din rolleforståelse som assistent har stor…

Ecura No desember 26, 2018

For bruker (arbeidsleder)

Hvorfor velge Asor Helse eller OptimalAssistanse som BPA-partner Vi har mange års erfaring i å tilpasse BPA-ordninger i samarbeid med kommune og arbeidsleder. Du…

Ecura No desember 26, 2018

For oppdragsgiver

a) Kommunen fatter vedtak om antall vedtakstimer. b) Bruker velger leverandør blant de leverandører som har konsesjon, rammeavtale eller annen avtale med kommunen,…

Ecura No desember 26, 2018

Ledige stillinger

Stilling innen Bo og Habilitering Ønsker du å bidra til et godt fag- og arbeidsmiljø? Er du fleksibel og kan arbeide langvakter? Hvis du i tillegg ikke…

Ecura No desember 23, 2018

Korttidstilbud

Korttidstilbud På våre sentere på Hafslotun, Ekne og Toten har vi heldøgnstilbud med kompetent personell hvor vi kan tilby korttidstilbud nær sagt på dagen.…

Ecura No desember 22, 2018

Avlastningstjenester

På vårt senter på Toten som heter Nærsten tilbyr vi avlastning i flotte omgivelser. Her er også dagtilbud, alternativ læringsarena for barn og unge og korttidstilbud…

Ecura No desember 22, 2018

Heldøgnstjenester

Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr heldøgnstjenester både i form av enetiltak, samlokaliserte boliger og i bofellesskap. Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming,…

Ecura No desember 17, 2018

Personvernerklæring

Personvernerklæring for ECURA Ecura er databehandleransvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende. Når samler…

Ecura No desember 13, 2018

For pressen

Alle forespørsler fra pressen kan rettes til Ellen Stebekk, PA til konsernsjef i Ecura e-post: ellen.stebekk@ecura.no Tlf: 930 90 608

Ecura No desember 13, 2018

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi for alle aldre, ikke bare for eldre! Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for våre oppdragsgivere,…

Ecura No desember 13, 2018

Fag og kvalitet

Fag Sterke fagmiljøer med spesialiseringer gir styrket kvalitet, et utviklende arbeidsmiljø og en sterk organisasjon. Et sterkt fagmiljø gir oss også mulighet…

Ecura No desember 13, 2018

Spørreundersøkelser

Lovpålagte brukerundersøkelser Mange kommuner har problemer med å få satt av tid og ressurser til å gjennomføre lovpålagte brukerundersøkelser. Gjennom…

Ecura No desember 10, 2018

Vikartjenester

Ambio Helse, Accurate Care og Legepartner har lang fartstid i å levere fleksible og trygge bemanningsløsninger for oppdragsgivere i hele Norge. Vi leverer fagpersonell…

Ecura No desember 10, 2018

Stasjonær hjemmesykepleie

Stasjonær jemmesykepleie er en tjeneste som gir pleie, stell og veiledning til syke som kan bo hjemme istedetfor på sykehjem. Stasjonær hjemmesykepleie kan tilbys…

Ecura No desember 9, 2018