Scroll to top
  • 45 63 29 19
en nb

Ecura Bo og Habilitering: lokasjoner og organisasjon

Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr tjenester i Midt-Norge, Vestlandet og på Østlandet og er organisert deretter i tre regioner.  Våre hovedkontorer i de tre…

Ecura No januar 6, 2019

Tjenester Veiledning og Habilitering

Veiledning skole og hjem: • Veiledning til lærere, assistenter, spesialpedagoger rettet mot enkeltelever • Utfordringer kan være relatert til problematferd,…

Ecura No januar 6, 2019

For assistenter

BPA-Assistent hos Ecura Opplæring Den rent praktiske opplæringen vil i hovedsak bli gitt av din egen arbeidsleder Din rolleforståelse som assistent har stor…

Ecura No desember 26, 2018

For bruker (arbeidsleder)

Hvorfor velge Asor Helse eller OptimalAssistanse som BPA-partner Vi har mange års erfaring i å tilpasse BPA-ordninger i samarbeid med kommune og arbeidsleder. Du…

Ecura No desember 26, 2018

For oppdragsgiver

a) Kommunen fatter vedtak om antall vedtakstimer. b) Bruker velger leverandør blant de leverandører som har konsesjon, rammeavtale eller annen avtale med kommunen,…

Ecura No desember 26, 2018

Ledige stillinger

Vi har pr dags dato følgende ledige stillinger innenfor Bo og Habilitering på Østlandet; Våken nattvakt; klikk her for å komme til stillingsannonsen Veileder;…

Ecura No desember 23, 2018

Korttidstilbud

Korttids-/ akuttilbud Ecura Bo og Habilitering tilbyr hurtig etablering av heldøgnstilbud til tjenestemottakere som kommuner eller statlige institusjoner av…

Ecura No desember 22, 2018

Avlastningstjenester

Denne tjenesten rommer masse aktiviteter. Her kan vi på kort varsel tilrettelegge et avlastningstilbud for barn og unge, over ett døgn eller lengre. I et fast…

Ecura No desember 22, 2018

Heldøgnstjenester i hjemmet

Vi tilbyr både enkelttiltak med bo- og omsorgstjenester i eneboliger for beboere med særskilte behov og bofellesskap. Vi yter tjenester som samsvarer med de…

Ecura No desember 17, 2018

Åpen søknad

Åpne søknader mottas av Ecuras HR-administrasjon som videreformidler søknaden til det av våre datterselskaper som trenger den aktuelle søkerens kompetanse.…

Ecura No desember 14, 2018

Personvernerklæring

Personvernerklæring for ECURA Ecura er databehandleransvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende. Når samler…

Ecura No desember 13, 2018

For pressen

Alle forespørsler fra pressen kan rettes til Anne Grete Thoresen, PA til konsernsjef i Ecura e-post: anne.grete.thoresen@ecura.no Tlf: 45632919

Ecura No desember 13, 2018

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi for alle aldre, ikke bare for eldre! Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for våre oppdragsgivere,…

Ecura No desember 13, 2018

Fag og kvalitet

Fag Sterke fagmiljøer med spesialiseringer gir styrket kvalitet, et utviklende arbeidsmiljø og en sterk organisasjon. Et sterkt fagmiljø gir oss også mulighet…

Ecura No desember 13, 2018

Spørreundersøkelser

Lovpålagte brukerundersøkelser Mange kommuner har problemer med å få satt av tid og ressurser til å gjennomføre lovpålagte brukerundersøkelser. Gjennom…

Ecura No desember 10, 2018

Vikartjenester

Ambio Helse og Accurate Care har siden 2008 levert fleksible og trygge bemanningsløsninger for oppdragsgivere i hele Norge. Vi leverer fagpersonell - herunder sykepleiere,…

Ecura No desember 10, 2018